Centrum Rodziny

ul. Kazimierza Wielkiego 6a 
65-001 Zielona Góra